EEN NIEUWE ECONOMIE VAN WONEN

Leven in verbinding met de aarde en elkaar. Wij noemen het wonen2.0. Maar het is zo oud als de mens zelf.

Voor mensen die het heerlijk en logisch vinden om het zelfstandig wonen te combineren met de zorg voor natuur, energie, voedsel en de buurt. 

http://eepurl.com/pPDOr