DE NIEUWE GENERATIE LANDGOEDEREN

Een dorpslandgoed is het landgoed van de toekomst. 

Wat is het?

Een dorpslandgoed is het landgoed van de toekomst. Het bestaat uit een ecobuurtschap, natuur, agrarische gronden en een gemeenschapshuis voor ambacht-, kunst- en kenniswerk. Het is opengesteld voor publiek dat kan meegenieten en meewerken. Een dorpslandgoed is er al vanaf 100 hectaren.

Voor wie is het?

Een dorpslandgoed is er voor mensen van alle leeftijden en in alle gezinssamenstellingen, vanaf een modaal inkomen, die het heerlijk en logisch vinden om betrokken te zijn bij hun omgeving en elkaar. Ze doen dat door wekelijks een dagdeel mee te werken op hun landgoed, in de natuur, in de tuinen, op de akkers, met de dieren, met de kinderen, met bezoekers en nog veel meer. 

Wat kost het ? 

Om deze kwaliteit van leven te garanderen voor nu en later kent een dorpslandgoed geen individueel eigendom dat op de vrije markt verhandelbaar is. Bewoners betalen maandelijks een gebruiksvergoeding voor de woning en de functies van het landgoed. Het is financieel haalbaar vanaf een modaal inkomen. 

Wie financiert het?

De financiering bestaat enerzijds uit de eenmalig ledenstorting van bewoners en anderzijds uit maatschappelijk beleggingen van particulieren en organisaties. Het jaarlijks rendement is in natura en/of bestaat uit dividend. Uitkeringen in natura zijn bijvoorbeeld verblijfsdagen op een dorpsLandgoed. Indien nodig kan middels langlopende leningen worden meegefinancierd. 

 Animatie van het concept dorpslandgoed door 2OPEN ontwikkelaars

Hoeveel belangstelling is er voor een dorpslandgoed?

2OPEN heeft een landelijk onderzoek laten uitvoeren naar de belangstelling voor een dorpsLandgoed. 53% van de Nederlandse huishoudens geeft aan dat ze het een aansprekend idee vinden. 1 op de 5 huishoudens is bereid te verhuizen naar een dorpslandgoed. De dorpslandgoed belangstelling in Nederland is breed, zowel wat betreft de keuze voor locaties als de herkomst van woonbelangstellenden.

Waar gaan dorpsLandgoederen verschijnen?

Dorpslandgoederen zijn mogelijk in heel Nederland waar voldoende (agrarische) gronden beschikbaar zijn voor de omvorming naar een dorpslandgoed. Het is noodzakelijk dat er planologisch (bestemmingsplan en woningaantallen) inpassing mogelijk is of waar een bestuurlijke keuze hiervoor gemaakt wordt. Onder ander in Oosterwold, Flevoland doen zich kansen voor.

Voorbeeld

Hieronder een impressie van een locatie in Gelderland waar 2OPEN, Natuurmonumenten en het Ministerie van economische zaken (programma InnovatieNetwerk) een haalbaarheidsstudie  verrichtte. Op deze locatie bleek uiteindelijk dat er onvoldoende gronden beschikbaar waren voor een dorpsLandgoed.